English
Latvian
Reklāmkarogs
KĀRLIS LAKŠE (1892 – 1949)

Kārļa Lakšes stikla plašu kolekcija ietver vairāk kā 3000 vienības un tā vērtējama kā unikāls materiāls, kas atklāj šķietami aizmirsta, latviešu fotogrāfijas vēstures rakstu materiālos neminēta autora spilgtu sniegumu. Kolekcija, kuru muzejam nodeva fotogrāfa sievas māsa 1990.gadā, bija glabāta bēniņos kastē zem skaidām. Kārlis Lakše dzīvojis un fotografējis Koknesē, par viņa darbošanos zināmi vien daži fakti. Autors ir mācījies Augstākās mākslas skolā Pēterburgā  un Latvijas Mākslas akadēmijā Rīgā, taču mācības nav beidzis. Sācis fotografēt ap 1918. – 1920.gadiem. Viņa fotogrāfijās vērojama ģimenes ikdiena, ainas, kas šķitušas svarīgas pašam fotogrāfam. Tie nav pasūtījumu darbi, bet autora mākslinieciskas piezīmes, kas realizētas fotogrāfijas formā.