English
Latvian
Reklāmkarogs

muzeka

LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJS

Latvijas Fotogrāfijas muzejs ir vienīgais fotogrāfijas nozarei veltītais muzejs Latvijā. Tas darbojas kā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienība. Muzejs ir iekārtots senā tirgotāju ēkā, kas saglabājusies no 16. gadsimta, un ekspozīcijas telpās iespējams apskatīt gan restaurēto daudzkrāsaino sienas gleznojumu, gan vēsturiskā parketa ornamentu uz grīdas. Ēka atrodas vienā no senākajiem Rīgas apbūves kvartāliem, kas datējams ar 1500. gadu, netālu no Rīgas Kino muzeja un Latvijas Sporta muzeja.
Muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā iespējams iepazīties ar fotogrāfijas attīstības vēsturi Latvijā un pasaulē. Apskatāmi ir vairāki dagerotipi, ferrotipi un ambrotipi – senākie fotogrāfiskā attēla veidi –, stereoskopiskie attēli, fototehnika un fotoattēli, kas uzņemti laika posmā, sākot no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 40. gadiem, to vidū – slavenais, Latvijā ražotais fotoaparāts „VEF Minox”, kā arī plaša latviešu fotogrāfu darbu kolekcija, kas ietver autoru liecības par spilgtākajiem 20.gadsmita pirmās puses notikumiem Latvijā.
Pēc Otrā pasaules kara fotogrāfija Latvijā nokļuva stingrā kompartijas ideoloģiskā pārraudzībā. Daži mēģinājumi īstenot ideju par fotogrāfijas muzeja izveidošanu beidzās neveiksmīgi. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (RVKM) 70. gados atrada iespējas, kā no sava bagātīgā fotomateriālu krājuma izveidot izstādes, kas veltītas pašai fotogrāfijai un veicināja fotogrāfijas – pašvērtības veidošanos sabiedrībā. RVKM izveidoja īpašu fotovēstures nodaļu, kas vēlāk kļuva par pamatu fotogrāfijas muzeja izveidošanai.
Nepieciešamība pēc metodiski sakārtotas datu bāzes kļuva arvien lielāka, un 1987. gadā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs uzsāka nopietnu sagatavošanas darbu fotomuzeja izveidošanai.
1991. gada 11. aprīlī jaunais muzejs ieguva savu nosaukumu un oficiālo vietu citu Latvijas kultūras iestāžu starpā.
1993. gada 18. maijā tika atklāta Latvijas Fotogrāfijas muzeja vēsturiskā ekspozīcija „Fotogrāfijas attīstība Latvijā. 1839.-1941.”, kuras autors bija fotogrāfijas pētnieks Pēteris Korsaks. Par jaunā muzeja vadītāju toreiz kļuva Vilnis Auziņš.
Latvijas Fotogrāfijas muzejā ik gadu tiek rīkotas aptuveni 9 izstādes muzeja izstāžu telpās. Muzejā tika organizētas ne tikai tādu ievērojamu Latvijas fotogrāfu izstādes kā Gvido Kajons, Egons Spuris, Zigurds Bilzonis, Andrejs Grants, Jānis Deinats, Inta Ruka, Iveta Gabaliņa, Reinis Hofmanis, Andrejs Strokins, bet arī dažādu ārzemju mākslinieku izstādes. Savus darbus Latvijas Fotogrāfijas muzejā ir demonstrējuši arī tādi mākslinieki kā JH Engstrēms, Nina Korhonena, Marija Kapajeva, Romualds Požerskis, Rimalds Vikšraitis un daudzi citi, kā arī ir organizēta izstāde sadarbībā ar Stokholmas fotogrāfijas muzeju „Fotografiska”.
Latvijas Fotogrāfijas muzeja misija ir veicināt Latvijas fotogrāfijas nozares sasniegumu popularizēšanu un būt par fotogrāfiju saglabājošu, reprezentējošu un vienlaikus iedvesmojošu vietu, kur jebkurš sabiedrības pārstāvis var gūt zināšanas par fotogrāfiju Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, izmantojot daudzveidīgo muzeja piedāvājumu.