English
Latvian
Reklāmkarogs
MUZEJA KRĀJUMS

Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājuma izveide uzsākta 1991. gadā. Pirmā vienība tika reģistrēta 1992. gadā – tā ir Bruno Alsiņa 1970. gados uzņemtā melnbaltā fotogrāfija „Mūžam zili ir Latvijas sili”. Šobrīd krājumā ietilpst aptuveni 60 tūkstoši vienību – gan stikla plates, filmu negatīvi, diapozitīvi un fotogrāfijas, gan foto kameras, albumi un pastkartes. Vienības tiek grupētas daudzās kolekcijās, no kurām apjomīgākā ir Strenču foto darbnīcas kolekcija. Tā ietver aptuveni 13 tūkstošus foto attēlu no 20.gadsimta pirmās puses – salona fotogrāfijas, portretus, dažādas pilsētas ainas un tā brīža Strenču iedzīvotāju sadzīves skatus. Attēlos redzami, piemēram, plostnieki Gaujā, Dziesmu svētki Strenčos 1927.gadā un brīvdabas teātra izrādes „Mīla stiprāka par nāvi” skatuve pļavas vidū. Krājumā tiek glabātas vairākas autorkolekcijas – Kārļa Lakšes, Jura un Ģirta Bokumu, Žaņa Legzdiņa, Jura Riekstiņa un Gustava Žakerta fotogrāfijas un negatīvi. Senākie priekšmeti ir dagerotipi, vienu no tiem muzejam dāvinājis profesors, mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis, ambrotipi un ferotipi. Unikālas ir panorāmfotogrāfijas, kas uzņemtas 20.gadsimta 20.gados. Aptuveni vienu metru garā fotogrāfijā, grupas portretā, iemūžināti vairāk kā pustūkstotis cilvēku. Stereofotogrāfiju kolekcija ietver paraugus vēl no 19.gadsimta beigām. Tiem piemītošo telpas ilūziju iespējams novērtēt, skatot fotogrāfijas caur vēsturiskiem, tobrīd speciāli izgatavotiem stereoskopiem. Plašs ir pastkaršu klāsts, kurā iespējams ieraudzīt Rīgas, Liepājas un citu pilsētu ainas laika ritējumā, gan aktieru, mūziķu, dzejnieku un citu spožu personību ģīmetnes. Krājumā ietverti arī mūsdienu autoru darbi, piemēram, Māras Brašmanes, Valta Kleina, Leonīda Tugaļeva, Ulda Balgas, Intas Rukas, Reiņa Hofmaņa  un citu fotogrāfu darbi. Muzejs ir pateicīgs ikvienam, kurš dāvinājis kādu no krājuma vienībām.