English
Latvian
Reklāmkarogs
JĀNIS TĀLAVS (1908 – 1995)

Fotogrāfs Jānis Tālavs tika iesaukts Vācu armijas latviešu leģionā un saņēma uzdevumu kļūt par kara ziņotāju. Viņš paralēli kara ziņotāja darba uzdevumiem dokumentēja latviešu karavīrus ikdienišķās situācijās, savstarpējā saskarsmē un atpūtā. Tie kopumā ir vairāki simti uzņēmumu, kas ir unikāla liecība par latviešu leģionāru cīņām 1943. gadā Volhovas frontē. 1993. gadā Jānis Tālavs nodeva saglabātās filmas Latvijas Fotogrāfijas muzejam.